İngiltere’deki Kraliyet Müzik Okulları – Mahir ÇETİZ

0
375

Yüzyıllardan beri köklü geleneği ve sağlamlığı ile tanınmış olan İngiliz eğitim sisteminde müzik eğitimi veren kurumlar, yapıları ve amaçları gözetilerek iki grupta toplanabilir: Bu gruplardan birisi, dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi yurdumuzda da uygulanmakta olan ve Anglo-Sakson üniversite sistemine özgü ve üniversite bünyesinde yapılanan müzik bölümleri ve/veya müzik fakülteleridir. Diğer gruptaki okullar da İngiltere’nin dünyaca ünlü eğitim kurumları olan müzik kolejleridir. Geçtiğimiz kırk yıl içerisinde dünyadaki üniversite sisteminin Amerikan kaynaklı Anglo-Sakson sistemiyle güncellenmesi, bu söz konusu müzik kolejlerinin de sistemlerini yenilemesine ve çağımızın gerektirdiği bilgi akımını sağlamaya daha uygun olarak biçim almalarına olanak sağlamıştır. Buna rağmen söz konusu kurumlar yüzyıllardır başarıyla sürdürdükleri eğitim geleneklerini de koruyarak akademik eğitimini sanatsal üretimle kucaklaştığı birer kültür ve eğitim merkezi olma niteliklerini pekiştirmişlerdir.

Britanya’daki müzik kolejleri de kendi içlerinde iki gruba ayrılır. Bu gruplardan ilki özel girişim ve desteklerle kurulmuş, devlet desteğini de zaman zaman elde etmiş ve kendi kendisini sürdürme olanağına sahip kolejlerdir.  Bu kolejlerden en önemlileri arasında

 • Guildhall School of Music and Drama
 •  Menuhin School of Music
 •  King’s College-London
 •  Leeds College of Music
 •  Trinity College of Music ve benzeri okullar sayılabilir.

 

İkinci grup ise Kraliyet Müzik Kolejleri başlığı altında toplanmaktadır. Bu okullardan başlıca olanların isimleri ve bulundukları yerler de şu şekilde listelenmiştir:

 • Royal Academy of Music,
 •  LondonRoyal College of Music, London
 • Royal Holloway, University of London
 • Royal Northern College of Music, Manchester
 • Royal School of Church Music, Dorking, Surrey
 • Royal Scottish Academy of Music and Drama, Glasgow

 

Kraliyet Müzik Okulları sadece kurum içi eğitimi yürütmekle kalmayıp İngiltere’deki gerek özel gerek kurumsal müzik eğitimi konularında programları belirlemekte ve gelecekteki olası öğrencilerin yetiştirilmesine de katkıda bulunmaktadır. Associated Board of Royal Schools of Music isimli kurum bu sistemin merkezi kontrolünü sağlamaktadır ve müzik alanında okul öncesi, ilk ve orta öğrenim çağındaki çocukların seviye kontrolüne endeksli eğitim müfredatlarını  belirlemek üzere İngiliz Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yayınlar vermektedir. Ayrıca bu kurum tarafından önerilmiş  müfredatın kontrolü ve alınan eğitim sonucunda yine aynı kurum tarafından verilebilecek sertifikaları düzenleyebilmek üzere kurmuş olduğu bir sınav sistemi de uluslar arası platformda yürütülmektedir.

 

Kraliyet Müzik Akademisi-Royal Academy of Music- London

 

Bu okullar arasında belki de en ünlüsü Kraliyet müzik Akademisi- Royal Academy of Music’tir. 1822 yılında Lord Burgesh tarafından kurulan akademi, Londra’nın önemli bir müzik merkezi niteliğini de taşıyacak şekilde yapılandırılmıştır ve kuruluş amaçları arasında Kraliyet’in isteklerine ve tüketimine yönelik üretimleriyle Londra’nın başlıca opera merkezi olarak hizmet vermesi de ön görülmüştür. 1822’deki kuruluşundan itibaren müzik eğitimi alanındaki boşlukları doldurmasından dolayı tam bir akademi halini almıştır ve kurumun taşıdığı kraliyet unvanı da 1830 yılında Kral 4. George tarafından verilmiştir. Aynı amaca yönelik kurulmuş olan Royal College of Music-London ve Royal Northern College of Music-Manchester ile birlikte, Royal Academy of Music İngiltere’nin belki de en tanınmış ve en prestijli eğitim kurumlarındandır.

 

Dünyanın  en önemli müzik okulları arasında da yer almış Kuzey Kraliyet Müzik Koleji- Royal Northern College of Music şu bölümleri çatısı altında toplamaktadır.

 

-Opera Bölümü

-Yaylı Çalgılar Bölümü

-Piyano Bölümü

-Kompozisyon ve Çağdaş Müzik Bölümü

-Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Bölümü

 

Bu bölümlerde verilen eğitimler şu program başlıkları altında toplanmaktadır:

Ülkemizde lisans diplomasına denk gelen Bachelor of Arts ve Bachelor of Music; yüksek lisans diplomasına denk gelen Master of Music ve Master of Philosophy. Bu akademik derecelerin yanında sadece Kraliyet Kolejlerinin verebileceği ve prestiji oldukça yüksek derecelerden olan Professional Performance/ Professional Composition of RNCM isimli programlar da aynı kurum tarafından sunulmaktadır.

Yeri gelmişken lisans ve yüksek lisans derecelerinin yukarıda izlenebileceği üzere kendi içerisindeki farklı sınıflandırmalardan bahsetmekte yarar var. Üniversite sistemlerinin ön gördüğü teorik  ve tarihsel içeriği de barındıran bu programda Bachelor of Arts adını alan program hem üniversitelerin müzik bölümlerinde hem müzik kolejlerinde verilen bir eğitim programıdır. Üniversite sisteminin ön gördüğü bu programda Bachelor of Music’e göre araştırma ve akademik yazıma daha ağırlık verilmekte ve ileride yüksek lisans veya doktora yapmak, dolayısıyla akademik kariyere yönelik üretimlerde bulunmak isteyen öğrencilere söz konusu akademik disiplini vermeyi hedeflemektedir. Bachelor of Music programı ise daha çok performans etkinliklerinin (yani çalgıcılar için konser verme vb. etkinliklerin) daha ön planda olduğu ama buna rağmen yine teorik ve tarihsel araştırmaların ve araştırma disiplinlerinin öğrencilere kazandırıldığı bir program sunmaktadır.

Lisans eğitimde sosyoloji, psikoloji, felsefe, pedagoji, sanat tarihi, müzik tarihi gibi derslerin ve bu derslerin müzikte nasıl kullanılacağının öğretildiği bu okullarda Türkiye’deki gibi müzikle ilgisi olmayan dersler yok. Devamsızlığın edilemediği, bunun çok sıkı denetlendiği okulların enstrüman kullananlar için de çok işlevsel bir sistemleri var: Okul kendi enstrümanı olmayan öğrenciye, kullanacağı enstrümanı alıyor ve eğitimi süresince enstrüman onun oluyor ama okulda demirbaşa geçiyor.

İngiltere’de  yüksek lisans eğitimi de iki  basamaklıdır: Bu basamaklardan ilki olan Master of Music isimli program lisans eğitimi boyunca yapılan çalışmaların daha ileri düzeyde geliştirilmesini hedeflemekte, ikinci basamak olan Master of Philosophy ise doktora eğitiminde yapılabilecek olan özgün araştırmaların temelini vermeyi hedeflemektedir. Her iki program da birer yıllık  düzenlenmiştir.

 

Bir eğitim kurumu olmasının yanı sıra, Manchester şehrinde çok önemli bir sanat merkezi olarak da beliren Kuzey Kraliyet Müzik Koleji, her yıl opera bölümünün düzenlediği opera temsilleri, yıl içinde öğrencilerden oluşmuş topluluklar tarafından gerçekleştirilen pek çok orkestra ve oda müziği konseri ve pek çok festival oluşumunun yanı sıra kendi bünyesindeki bir Çağdaş Müzik Topluluğu ile İngiltere’nin en hareketli ve üst düzey hizmet veren müzik kurumları arasında yerini almıştır.

Mahir ÇETİZ

NOT: Adı geçen kurumlarla ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler aşağıdaki internet adreslerinden yararlanabilirler:

http://www.ram.ac.uk

http://www.rcm.ac.uk

http://www.rncm.ac.uk

http://www.gsmd.ac.uk

http://.tcm.ac.uk

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

CEVAP VER

Yorum
Lütfen isminizi girin