Edebiyat Notları – Önemli Edebiyat Kavramları – Melik Fırat İLHAN

0
491
edebiyat notları

Önemli Edebiyat Kavramları

 1. İmge: Edebi eserlerde anlatılmak istenen şeyi daha belirgin kılmak için zihinde canlandırmaya çalışan görüntüye denir. Zihinde tasarlanan veya hayal edilen şeydir.
 2. Armoni: Şiirde ahenk sağlamak için yakalanmaya çalışılan ses uyumudur. Şiirde ses uyumu aliterasyon ve asonanslarla sağlanır.
 3. Ritm: Şiirde durakların düzenli tekrarından doğan ses uyumudur.
 4. Durak: Hece ölçüsünde dizenin kendi içinde anlamlı bölümlere ayrılmasına durak denir.
 5. Ulam: Ünsüzle biten bir sözcüğün hemen yanında ünlüyle başlayan bir sözcüğe ulanarak okunmasıdır.
  Her an yaz ortasında hayal ettiğim güneş.
 6. Seci: Düzyazılardaki kafiye ve rediflere denir. Divan nesrinde çok kullanılmıştır.
  “İlahi kabul senden, ret senden; şifa senden, der senden… İman verdin, kaim eyle; ihsan verdin, daim eyle!” (1989 / ÖYS)
 7. İmale: Aruz ölçüsünde açık heceyi ölçü gereği kapalı hale getirmektir.
 8. Zihaf: Aruz ölçüsünde kapalı heceyi ölçü gereği açık hale getirmektir. Çok büyük bir aruz kusurudur.
 9. Med: Sözcük anlamı uzatmaktır. Aruzda ölçüyü tutturmak için iki kapalı hece arasına bir açık hece getirmek gerektiğinde uzun ünlü ve ünsüzle biten heceyi okumaktır.
 10. Kasr: Aruzda uzun okunan bir sözcüğü kısaltarak okumaktır. Örnek: Şah sözcüğünü şeh okumak.
 11. Üç Birlik Kuralı: Tiyatro eserlerinin yer, zaman ve olay birliğiyle sunulmasıdır.
 12. Antoloji: Şairlerin, yazarların, bestecilerin bazı parçalarından oluşan seçkilere denir. Güldeste adı da kullanılır.
 13. Cönk: Halk şairleri hakkında bilgi veren eserlerdir.
 14. Mazmun: Divan edebiyatında belli anlamları karşılamak için kullanılan kalıplaşmış sözlerdir.
 15. Mahlas: Şairlerin şiirlerin son bölümünde kullandıkları takma isimdir.
 16. Hamse: Divan edebiyatında bir şairin beş mesnevi yazmasıdır. Beş mesnevi yazan şairlere hamse sahibi şair denir.
 17. Nazire: Bir şairin bir şiirine başa bir şairin aynı ölçü, aynı konu ve aynı uyakla yazdığı şiirdir.
 18. Tehzil: Bir şairin bir şiirine aynı konu ve biçim özelliklerini kullanarak başka bir şairin o şiir ve şairle alay etmek amacıyla yazdığı şiirdir.
 19. Mısra-i Azade: Divan şiirindeki tek dizelik (mısra) şiirlerdir.
 20. Tema: Bir şiirin içeriğini oluşturan ana duyguya, şiirdeki öze denir.
  Örnek: Hatırından çıkmasın dünyaya üryan geldiğin (Baki)

“Edebiyat Notları yayın hakları Fırat Hoca Kitapları’na aittir. 5846 ve 2936 sayılı telif hakları yasası gereğince, tamamının veya herhangi bir bölümünün  yayıncısının izni alınmadan; elektronik, mekanik, fotokopi, faksimile ve herhangi bir kayıt sistemi ile çoğaltılması veya depolanması yasaktır.”

[Toplam:1    Ortalama:5/5]

CEVAP VER

Yorum
Lütfen isminizi girin