Edebiyat Notları – Sözlü Anlatım Türleri – Melik Fırat İLHAN

0
1340
sözlü anlatım türleri

Sözlü Anlatım Türleri; nutuk, konferans, sunum, tartışma, münazara, panel, açık oturum, forum ve sempozyum olarak 9 başlıktan oluşur.

5. ÜNİTE: DÜZYAZI ve SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ

3. Bölüm: Sözlü Anlatım Türleri

  • Nutuk (Söylev): Bir topluluk önünde belirli bir konuda yapılan etkili, ateşli ve ikna edici konuşmalara nutuk denir. Amaç dinleyicileri bilgilendirmek ve kendi görüşlerine inandırmaktır. Göktürk Yazıtları bu türün edebiyatımızdaki ilk örneğidir. Atatürk’ün “NUTUK” adlı eseri türün en ünlüsü ve önemlisidir. Türk edebiyatında Hamdullah Suphi, Dünya edebiyatında Çiçero ünlü söylevcilerdir.
  • Konferans: Bir konuşmacının herhangi bir konuda (daha çok bilimsel ve kültürel) dinleyiciler karşısında yaptığı hazırlıklı konuşmalardır. Öğreticilik amaçlı bu konuşmalarda dil açık ve akıcı olmalıdır.
  • Sunum: Herhangi bir konuda yapılan araştırma sonuçlarını dinleyicilere açıklamaktır. Sunumu yapacak kişinin en çok yararlandığı malzeme slaytlardır.
  • Tartışma: En az iki kişinin birbirlerinin kanılarını bilimsel verilerle değiştirmeyi amaçladığı konuşmaya biçimidir. Tartışmalar savunulan düşünce (sav-tez) ve karşı çıkılan düşünce (antitez) üzerine kurulur, amaç tezlerden birinin çürütülmesidir.
  • Münazara: Bir savın olumlu ve olumsuz yönlerinin karşılıklı iki grup halinde, jüri ve dinleyicilerin önünde tartışılmasıdır. Münazara grupları 3-4 kişiden oluşur. Amaç, bilimsel verilerle karşı tarafın tezini çürütmektir.
  • Panel: Konularında uzman 3-6 kişinin, 10-15 dakikalık sürelerle küçük bir dinleyici topluluğu önünde düşünce alışverişinde bulundukları tartışma biçimidir. Panel konularını genelde güncel toplumsal olaylardır. Başkanın yönettiği panellerde amaç, konuşmacıların konuyu değişik açılardan değerlendirip gerçeğin ortaya çıkmasını sağlamalarıdır.
  • Açık Oturum: Alanlarında tanınmış ve uzman kişilerin büyük bir dinleyici kitlesi önünde yaptıkları tartışmadır. Bir başkanın yönettiği açık oturumlarda konuşma sayısı 3-5 kişiyle sınırlıdır, konuşmacılar sırayla ve sınırlı sürede konuşurlar. Amaç, bir sonuca ulaşmak değil, dinleyicileri bilgilendirmektir.
  • Forum: Toplumsal bir sorunun kalabalık dinleyici topluluğu önünde ayrıntılı biçimde ele alındığı tartışma biçimidir. Başkanın yönettiği forumlarda dinleyiciler paneldeki gibi pasif değil, aktiftir. Kısa, açık soruları ve açıklamalarıyla foruma katkıda bulunurlar.
  • Sempozyum: Alanında uzman kişilerin bilimsel bildiri niteliğindeki makaleleriyle katıldıkları toplantılardır. Bir kişinin başkanlığında ve 3-6 kişi arasında değişen konuşmacı grubuyla yapılır. Konuşmacıların sorunu farklı açılardan ele aldıkları sempozyumlar başkanın bildirileri özetlemesiyle sonlanır.

“Edebiyat Notları yayın hakları Fırat Hoca Kitapları’na aittir. 5846 ve 2936 sayılı telif hakları yasası gereğince, tamamının veya herhangi bir bölümünün  yayıncısının izni alınmadan; elektronik, mekanik, fotokopi, faksimile ve herhangi bir kayıt sistemi ile çoğaltılması veya depolanması yasaktır.”

[Toplam:1    Ortalama:5/5]

CEVAP VER

Yorum
Lütfen isminizi girin