Edebiyat Notları – Türk Edebiyatında İlkler

1
1320
edebiyat notları

Türk Edebiyatında İlkler bölümü sınavlarda sizi bir adım öne taşıyacak bilgileri toplu olarak madde halinde bulabileceğiniz bir edebiyat kütüphanesidir.

Türk Edebiyatında İlkler

 1. İlk yazılı Eser: Orhun Yazıtları
 2. Aruzla ve Türkçe yazılan ilk kitap: Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip
 3. İlk mesnevi, siyasetname: Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip
 4. İlk sözlük: Divanı-ı Lügat-ı Türk – Kaşgarlı Mahmut
 5. Din dışı yazan ilk divan şairi: Hoca Denhani
 6. İlk süslü nesir örneği: Tazarruname – Sinan Paşa
 7. İlk şuara tezkiresi: Mecalisü’n Nefais – Ali Şir Nevai
 8. İlk seyahatname: Miratü’l Memalik – Seydi Ali Reis
 9. İlk bibliyografya: Keşfü’z Zünun – Katip Çelebi
 10. İlk resmi gazete: Takvim-i Vekayi
 11. İlk yarı özel gazete: Ceride-i Havadis
 12. İlk özel gazete: Tercüman-ı Ahval – Şinasi ve Agah Efendi
 13. İlk Türkçe sözlük: Kamus-ı Türki – Şemsettin Sami
 14. İlk atasözleri sözlüğü: Durub-ı Emsal-i Osmaniye – Şinasi
 15. İlk makale: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi – Şinasi
 16. İlk tiyatro eseri: Şair evlenmesi – Şinasi
 17. Sahnelenen ilk tiyatro eseri: Vatan Yahut Silistre – Namık Kemal
 18. İlk uyarlama tiyatro yazarı: Ahmet Vefik Paşa
 19. Aruzla yazılan ilk manzum tiyatro: Eşber – Abdülhak Hamit
 20. Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro: Nesteren – Abdülhak Hamit
 21. İlk noktalama işaretleri: Şair Evlenmesi – Şinasi
 22. İlk çeviri roman: Telemak – Yusuf Kamil Paşa
 23. İlk yerli roman: Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat – Şemsettin Sami
 24. İlk edebi roman: İntibah – Namık Kemal
 25. İlk tarihi roman: Cezmi – Namık Kemal
 26. İlk realist roman: Araba Sevdası – Recaizade Mahmut Ekrem
 27. Naturalist ilkelerin kullanıldığı ilk roman, ilk köy romanı: Karabibik – Nabizade Nazım
 28. İlk psikolojik roman denemesi: Zehra – Nabizade Nazım
 29. İlk psikolojik roman: Eylül – Mehmet Rauf
 30. Batı’nın teknik seviyesinde yazılan ilk roman: Mai ve Siyah – Halit Ziya
 31. İlk sosyal roman: Çıkrıklar Durunca – Sadri Ertem
 32. İlk şiir çevirisi: Şinasi
 33. İlk pastoral şiir: Sahra – Abdülhak Hamit
 34. İlk köy şiiri: Köylü kızların şarkısı – Muallim Naci
 35. Uyaksız ilk şiir: Validem – Abdülhak Hamit
 36. İlk mensur şiirler: Halit Ziya
 37. İlk çocuk şiirleri: Şermin – Tevfik Fikret
 38. İlk hikaye kitabı: Letaif-i Rivayat – Ahmet Mithat Efendi
 39. İlk fıkra yazarı: Ahmet Rasim
 40. İlk deneme yazıları: Bize Göre – Ahmet Haşim
 41. İlk mizah dergisi: Diyojen – Teodor Kasap
 42. İlk eleştiriler: Tahrib-i Harabat, Takip – Namık Kemal
 43. İlk antoloji: Harabat – Ziya Paşa
 44. Dilde sadeleşmenin ilk yayın organı: Genç Kalemler Dergisi
 45. Hikayede Anadolu’yu gerçek anlamda işleyen ilk yazar: Refik Halit Karay
 46. Kuruluşunu bildiriyle duyuran ilk topluluk: Fecr-i Ati

“Edebiyat Notları yayın hakları Fırat Hoca Kitapları’na aittir. 5846 ve 2936 sayılı telif hakları yasası gereğince, tamamının veya herhangi bir bölümünün  yayıncısının izni alınmadan; elektronik, mekanik, fotokopi, faksimile ve herhangi bir kayıt sistemi ile çoğaltılması veya depolanması yasaktır.”

[Toplam:5    Ortalama:5/5]

1 Yorum

CEVAP VER

Yorum
Lütfen isminizi girin