Neden İngilizce Öğrenemiyoruz?

0
41
ingilizce öğrenmek

57 saatte İngilizce!

Müthiş Buluş! İngilizce konuşmanın sırrı çözüldü!

Dikkat! Ana diliniz gibi İngilizce konuşmak hayal değil!

5 günde İngilizce!

Bu ilanları her yerde görmek mümkün; gazetelerde, dergilerde, internet sitelerinde, duvarlarda, otobüs duraklarında, hatta posta kutularımızda. Çünkü her geçen gün İngilizce daha da önem kazanıyor. Artık dijital teknolojiyi daha iyi kullanmak, iyi bir medya okuryazarı olabilmek, küreselleşen dünyada Türkçe konuşanlar dışındaki insanlarla daha iyi iletişim kurabilmek, istediğimiz alanda uluslararası kaynakları rahatça tarayarak araştırma yapmak ve bilim dili İngilizce olduğu için bu dili öğrenmek şart. Türkiye’de bir öğrenci eğitim hayatı boyunca ortalama 1200 ders saatini İngilizce öğrenmek için harcamaktadır. Bu süre dil öğrenme süreci için yeterli olmasına rağmen, uluslararası İngilizce yeterlilik sınavlarında aldığımız sonuçlar İngilizceyi öğrenemediğimizi göstermektedir. Liseyi bitirip üniversiteyi kazanan öğrencilerin büyük bir kısmının İngilizce hazırlık sınavlarını atlayamamaları, akademisyenlerin okuduğu İngilizceyi anlamalarının ötesine geçememeleri de İngilizce öğrenemediğimizi ve öğretemediğimizi göstermektedir.

Neden İngilizce öğrenemiyoruz? Bunun cevabını ilk olarak sınav endeksli öğrenci yetiştirmekte aramalıyız. TEOG, YDS, YÖKDİL, TIPDİL çoğu öğrencinin hayatında en az bir ikisine hazırlanmasıyla gündemde. Lise ve üniversitede yeterli İngilizce eğitimi alamayan gençler, bu kez dershanelerin test çözme teknikleri öğreten kurslarına devam ediyor. Sonuç olarak grameri, kelime bilgisi iyi ancak yazamayan, konuşamayan, duyduğunu anlayamayan, biraz okuduğuna hâkim İngilizce seviyesi olan gençler karşımıza çıkıyor.

Düşünmemiz gereken diğer bir durum ise İngilizce öğretmenlerinin alanına hâkim olarak yetişip yetişmediği. İngilizcesi iyi olan bir öğretmen iyi bir öğretmen demek değildir. İngilizce öğretmeninin dile, öğretim teknikleri bilgisine sahip olması gerekmektedir. İngilizceyi gerçek yaşamda iletişim dili olarak öğrencilerine kazandırması, öğrencinin seviyesine uygun okuma, yazma, dinleme, konuşma becerilerini ve kelime bilgisini geliştirmesi beklenir. Öğretileni test etme bilgisine de sahip olmalıdır. Aynı zamanda öğrenme sürecini iyi bilen, İngilizcenin tarih, coğrafya, matematik gibi öğretilmeyeceğini idrak eden bireyler olmalıdır. Bu açıdan baktığımızda öğretmenlerimizin çoğunun bu doğrultuda yetişmediğini görüyoruz. Çevremizde kimya mühendisi, edebiyatçı, yada mütercim tercümanlık mezunu İngilizce öğretmenlerine rastlamak da çok mümkün. Yeter ki pedagojik formasyonları olsun.

İngilizcenin öğretilmesinde bir diğer önemli etken ise yabancı dil öğrenimini sağlayacak uygun ortamın oluşturulmasıdır. Öncelikle tek tip ders kitabı uygulamasına son verilmelidir. Öğrencilerin bireysel farklılıkları, önceki eğitimlerindeki eksik bilgileri veya kendini yetiştirme imkânı bulmuş öğrencilerin durumları göz ardı edilerek aynı sınıfta aynı kitaba mahkûm edilmeleri zaman kaybından başka bir şey değildir. Öğrencilerimizin her eğitim öğretim yılı başında ihtiyaç analizleri yapılarak, sınıflar oluşturulmalı ve bu doğrultuda öğrencilere program yapılıp, materyal ihtiyaçları tespit edilip eğitim verilmelidir.

İngilizce öğretirken kullanılacak materyallerin de önemi büyüktür. Öğretilecek konular sunulurken yeteri kadar teknoloji kullanılmalı, öğrenmeyi destekleyen okuma kitapları, filmler, TV programları, web uygulamaları olmalıdır. Bu şekilde öğrencilerimize öğrendiklerini kullanma fırsatı verilmelidir.

Uygun eğitim ortamını sağlayıp, alanına hâkim olan öğretmenlere görev verdikten sonra eğitimdeki verimliliği artıracak bir başka faktör karşımıza çıkıyor. Öğretmenlerimizin sorumlu olduğu sınıflardaki öğrenci sayısı ve yürütmek zorunda oldukları haftalık ders saati sayısı. İngilizce öğretirken öğrencilerimizi ne kadar çok derse katar, öğrenci merkezli programlar uygularsak öğrenme seviyesi de o kadar yüksek olur. Kalabalık sınıflarda öğrencilerin söz alma sıklığı düşük olacağından başarının düşük olması beklenen bir durumdur. Dolayısıyla ideal öğrenci sayısının 12-14 olarak tespit edildiği, en fazla 18 olarak gösterilen sınıflardaki eğitim kalitesinin yüksek olduğu yadsınamaz.

Ülkemizde İngilizce öğretmeni açığı bir gerçektir. Şehir merkezlerinde bile İngilizce derslerinin boş geçtiğine şahit oluyoruz. Bu durum yurdumuzun ücra bölgelerinde daha da belirgindir. Mevcut öğretmenlerle açığımızı kapatmaya çalışmak öğretmenlerimizi ortalama 35-40 saat derse girmeye zorlamaktadır. Bu durum sadece devlet okullarında değil özel okullarda da bulunmaktadır. Bazı özel okullardaki gaye ise az öğretmenle çok dersi kapatmaktır. Bu kadar çok ders yükü olan öğretmenlerimiz ne zaman ders, sınav ve materyal hazırlayacaklar? Ne zaman öğrencileriyle ilgilenip eksiklerini kapatmaya yardımcı olacaklar?

İngilizce öğrenen, öğrendiğini uygulayabilen öğrencileri görmenin mutluluğunu yaşamak için öğretmenlerimiz ne yapabilir? Dünya her alanda problemleri çözmek için tezler üreten, projeler yapan ve bunların sonuçlarını tartışan insanlarla dolu. Tecrübeli kişiler paylaşımlarda bulunuyor, daha iyiye ulaşmanın yolları deneniyor. Bilim ve teknolojinin hızla ilerlediği zamanımızda bahsedilen bu bilgilere ulaşmak çok kolay. Öğretmenlerimizin de bu bilgileri değerlendirmesi, kendilerini yenilemesi gerekmektedir. Meslek içi eğitimlere, seminerlere ve atölye çalışmalarına katılmalı, değişik teknikleri, materyalleri ve uygulamaları sınıfına taşıyabilmelidir. Buna teşvik edici uygulamalar olmalıdır. Çalışmalarını, katıldığı seminerleri, sınıf başarısını ve performansını belgeleyen öğretmenlerimize küçük mükâfatlar verilebilir. Belirli zamanlarda uygulanacak sınavlarla öğretmenlerimizin kendilerini yenileme mecburiyeti oluşturulabilir.

Aslında bugün karşımızda büyük bir sorun olarak duran İngilizce öğrenememe durumunu ortadan kaldırmak zor değil. Mucize yaratmak da mümkün değil ama olaya bilinçli, en önemlisi ciddi yaklaşmak şart. Donanımlı, kendini geliştiren, sorumluluk sahibi öğretmenlerimiz, bize öğretme ortamı sağlanmış sınıflarımız ve alanına hâkim müfettişlerle yapılan iş birliği olduktan sonra hedefe ulaşmak kolay, ancak emek ve sabır isteyen bir iştir. Unutmayalım ki gençlerimiz bize emanet. Bilgili, kültürlü, özgüveni tam bir nesil yetiştirmek bizim görevimiz. Sorumluluk sahibi, işini ciddi yapan, vicdanlı birilerinin sesimizi duyması dileğiyle…

İngilizce öğretmeni

NESRİN ERTAŞ

[Toplam:1    Ortalama:5/5]

CEVAP VER

Yorum
Lütfen isminizi girin