Öğretmenim Canım Benim! – Melik Fırat İLHAN

0
394

Nitelikli ve itibarlı öğretmen yetiştirmeden eğitim adına iyi şeyler yapamazsınız, diyenleri galiba mutlu etmek adına 1997 yılında Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi adında bir komite kurulmuştur.

Eğitim sistemiyle ilgili yapılan veya yapılması düşünülen projelerde nedense öğretmenlerimizin durumu göz önünde bulundurulmaz. Liselerde kredili sisteme geçilir, zorunlu eğitim sekiz yıla çıkarılır, liseler dört yıl olur (daha önce de denenmişti), müfredat programı değiştirilir ama öğretmenlerimiz bu değişikliklere hazır mı sorusunu soran olmaz, olanın da sesini duymak isteyen…

Okullara bilgisayar, yurttaşlık, trafik, insan hakları dersleri konur lakin bu dersleri okutacak branş öğretmeni var mı, bakılmaz. Ders konduysa elbet okutan çıkacaktır. Hiçbir konuda bilgilerine başvurulmayan, niteliklerini yükseltmek için çalışılmayan, toplumsal itibarları ve yaşam kaliteleri içler acısı hale getirilen öğretmenlerimizi mükemmel hale getirmeden eğitim sisteminde yapılan ‘devrim nitelikli reformların (ne demekse)’ başarısız olacağını da kimse akıl etmez. Devrimde veya reformda ne de olsa keramet vardır. “Değiştir sistemleri, yap binaları, koy tahtaları, sıraları, kur bilgisayar laboratuvarlarını; zihniyetleri iş başına gelip gidiyor, kafalarına göre takılıyor maalesef olan milletimizin geleceğine oluyor.

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara’da Maarif Şurası toplayacak kadar basiretli olan, asıl savaşın halkı eğitmek için verileceğini bilen ve bu sebeple öğretmenlerini cephelerden çeken Atatürk’ten, bugün öğretmenleri için sadece 24 Kasımlarda kutlama mesajı yayınlayan ve de her başarısızlığı onlara fatura etmekten çekinmeyen idarecilere gelmemiz tek kelimeyle talihsizliktir.

Nitelikli ve itibarlı öğretmen yetiştirmeden eğitim adına iyi şeyler yapamazsınız, diyenleri galiba mutlu etmek adına 1997 yılında Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi adında bir komite kurulmuştur ancak bu komitenin şu ana kadar ne yaptığı, kimlerden oluştuğu, nerede faaliyet gösterdiği hakkında biz bilgi sahip olamadık. Sadece senede birkaç kez toplandıklarını öğrendik. Öğretmen yetiştirme işinin ülkemizde nasıl yapıldığını ve komitenin kritiğini  Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesinin amaç ve görev metniyle noktalayalım.

Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi

Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi, Yüksek Öğretim Genel Kurulunun 19.09.1997 tarihli kararı ile oluşturulmuştur. Milli Komitede Eğitim Fakülteleri, Yüksek Öğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığının birimlerinin temsilcilerinin yer alması öngörülmüştür.

Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesinin Amaçları:

 1. Eğitim Fakülteleri ile gerekli işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde çalışarak, hizmet öncesi öğretmen eğitimi kalitesini yükseltmek; dolayısı ile de öğrencilerin okullardaki başarılarının artmasına katkıda bulunmak.
 2. Hizmet öncesi öğretmen eğitimi için ulusal ölçütler belirleyip bunları uygulamak.
 3. Öğretmen eğitimi kalitesini değerlendirme be iyileştirme amacı ile kalite kontrol mekanizmaları geliştirmek.
 4. Öğretmenler için gerekli olan bilgi anlama, beceri ve yeteneklere ilişkin ulusal ölçütler oluşturmak.
 5. Hizmet öncesi öğretmen eğitiminde okulların etkin katılımını sağlayıp, fakültelerle okullar arasındaki iş birliğinin gelişmesine yardımcı olmak.

Görevler:

 1. Öğretmen eğitimi programlarını ve derslerini oluşturup güncelleştirmek.
 2. Öğretmen eğitimi derslerine ilişkin ulusal ölçütler geliştirmek ve uygulamayı değerlendirmek.
 3. Yeni öğretmenler için ulusal standartlar geliştirmek ve uygulamasını sağlamak.
 4. Öğretmen eğitimi programlarının kontrolünü, sürekliliğini ve güncelleştirilmesini sağlamak.
 5. Öğretmen eğitiminin büyük ölçüde uygulamaya dayandırılmasını sağlamak.
 6. Ülkenin önceliklerinin ve öğretmen açığı olan bölgelerin saptanması, her branş için gerekli olan öğrenci sayısının dağılımının yapılması ve öğretmenlerin temini ve istihdamı ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmak.
 7. Öğretmen eğitimi programları için uygulanabilecek öğrenci seçiminde destek sağlamak.
 8. Yüksel Öğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu ile Fakülteler ve diğer bütün ilgili kurumlar arasındaki bilgi ve iletişim akışını sağlamak.
 9. Çalışmaların en iyi ve mükemmel bir biçimde sürdürülmesine yardımcı olmak.
 10. Hizmet için eğitim kursları ve yurt dışı eğitim bursları yoluyla personel gelişimine katkı ve destek sağlamak.
 11. Okullardaki öğrenim-öğretim kalitesini iyileştirmek ile ilgili olarak sınıf tabanlı eğitim araştırmalarının yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak.
 12. Öğretmen yetiştirme ve eğitimi ile ilgili verileri toplamak, muhafaza etmek ve ilgili yerlere sunmak.
 13. Öğretmen eğitiminin en önemli boyutlarından biri olan fakülte-okul işbirliği konusunda gerekli olan model ve alt yapı çalışmalarını gerçekleştirmek.
 14. Öğretmen yetiştirme ile ilgili kısa ve uzun vadeli planlamaları yapmak.
 15. Ülkenin ihtiyaçları ve öncelikleri ile alandaki çağdaş gelişmeler ve araştırma bulguları doğrultusunda hizmet öncesi öğretmen yetiştirme sürecini etkin ve verimli hale getirmek.
 16. Öğretmen yetiştirme ile ilgili olarak belirlenecek alanlarda gerekli çalışma ve araştırmaları yapmak üzere alan alt komitesi biçiminde faaliyet gösterecek çalışma gruplarını oluşturmak, görevlerini belirlemek ve çalışmalarını değerlendirmek.
 17. Öğretmen eğitimi ile ilgili tüm konularda Yüksek Öğretim Kuruluna tavsiyelerde bulunmak.

Melik Fırat İLHAN

[Toplam:2    Ortalama:5/5]

CEVAP VER

Yorum
Lütfen isminizi girin